Polaganje za dron cena u Srbiji

Polaganje za dron cena u Srbiji

Obuka za pilota drona - osnovni nivo

Dronovi su postali neizostavan deo modernog doba, ali pre nego što se lansirate u nebo, važno je stvoriti osnovno razumevanje za upravljanje ovim bespilotnim letelicama. Osnovna obuka za pilota drona pruža temeljne veštine i znanje potrebno za sigurno i efikasno upravljanje dronom.

upravljanje dronom, hobi koji postaje sve popularniji - dronovi.rs

Šta osnovna obuka uključuje:

 • Teorijski deo:
  • Zakonodavstvo: Razumevanje pravnih aspekata letenja dronova, uključujući dozvole i ograničenja.
  • Osnove aeronautike: Pregled ključnih pojmova vezanih za letenje i upravljanje letelicama.
  • Sigurnosne procedure: Naučiti osnovne postupke za bezbedan let.
 • Praktični deo:
  • Upravljanje osnovnim manevarima: Vežbanje osnovnih pokreta i upravljanja dronom.
  • Upoznavanje sa kontrolama: Razumevanje rada džojstika i kontrolisanje leta.
  • Simulirane situacije: Rešavanje simuliranih scenarija koji uključuju letove u različitim uslovima.
 • Tehnički aspekti:
  • Održavanje drona: Osnove održavanja, provere pre letenja, i rešavanje osnovnih problema.
  • Navigacija i GPS: Kako koristiti GPS za navigaciju i planiranje ruta.
antena na upravljaču - dronovi.rs

Koliko košta polaganje za dron na osnovnom nivou?

Cena osnovne obuke za pilota drona u Srbiji varira u zavisnosti od škole, instruktora i obuhvata gradiva. U proseku, cena se kreće od 200 do 300 eura. Ova investicija obično uključuje teorijski i praktični deo obuke, kao i materijale potrebne za učenje.

Ovaj trošak, međutim, donosi ne samo sertifikat već i bezbednost u rukovanju dronom, razumevanje pravnih aspekata, i sposobnost efikasnog korišćenja ovog sveprisutnog tehnološkog alata.

U narednim segmentima, istražićemo specijalizovanije oblasti obuke, uključujući industrijsku upotrebu dronova i primene u poljoprivredi.

Polaganje za dron cena za industrijalce

U svetu industrijskih dronova, gde se tehnologija brzo razvija, obuka za napredni nivo upravljanja dronom je ključna kako bi piloti stekli specifična znanja i veštine neophodne za složene operacije. Ova obuka se prilagođava potrebama različitih industrija, a cena varira u zavisnosti od intenziteta i specifičnosti programa.

dron u industriji dronovi.rs

Šta cena ove obuke za dron uključuje:

 • Napredno nastavljanje teorijskog znanja:
 • Intenzivni praktični trening:
  • Rad sa naprednom opremom: Vežbanje sa sofisticiranom opremom poput termalnih kamera i radara.
  • Simulacije stvarnih scenarija: Učenje kroz simulacije stvarnih industrijskih scenarija.
Obuka za pilota drona Baner format 02
LOMINGO - obuka pilota za dron

Cena naprednih nivoa upravljanja dronom:

Cena ovih obuka se kreće u rasponu od 500eur do 1100eur, zavisno o industriji i specifičnostima programa. Za obuke koje se fokusiraju na mapiranje terena, cena će biti niža u odnosu na obuke za spasilačke službe koje zahtevaju dodatne veštine i simulacije kompleksnih scenarija.

Broj dana i preduslovi:

 • Obuke za specifične industrije, poput energetike ili vatrogasne službe, mogu trajati od 2 do 7 dana.
 • Preduslov za pristup ovim obukama je osnovno iskustvo u upravljanju dronom, što često podrazumeva završenu osnovnu obuku.

Zastupljeni modeli dronova:

Neki od zastupljenih modela dronova u Srbiji u industriji su DJI Mavic 2 Enterprize Advanced, Parrot Anafi Thermal, Dji Matrice 300 RTK.

Napredna obuka za industrijske dronove postavlja visoke standarde kako bi piloti mogli sigurno i efikasno upravljati dronovima u zahtevnom okruženju svoje industrije

spasilac sa dronom dji matrice - dronovi.rs
dron termalna kamera na solarnoj ploči

Obuka za upravljanje dronom u agro industriji

U agro industriji, korišćenje dronova postaje ključna komponenta modernog pristupa poljoprivredi. Obuka za upravljanje dronovima u ovom sektoru prilagođava se kako onima koji žele samostalno koristiti dronove u poljoprivredi, tako i onima koji teže zaposlenju u agro firmama gde pružaju specifične usluge poput prskanja njiva dronom ili mapiranja njiva.

agro dron dronovi u poljoprivredi srbija 2024

Segmenti obuke za agro dronove:

 • Osnove upravljanja dronom:
  • Teorijski deo: Upoznavanje sa karakteristikama drona, osnovama letenja, zakonskim regulativama u poljoprivredi.
  • Praktični deo: Kalibracija drona, osnovne letačke veštine, rukovanje komandama.
 • Specifičnosti agro dronova:
  • Zadaci prskanja: Učenje o herbicidima i pesticidima, upravljanje tretiranjem polja.
  • Mapiranje njiva: Razumevanje indeksa vegetacije, čitanje i interpretacija mapa.
 • Auto pilot i zadavanje maršuta:
  • Rad sa auto pilot modom: Kako koristiti automatske režime leta za efikasno pokrivanje velikih poljoprivrednih površina.
  • Programiranje zadate rute: Postavljanje i upravljanje rutama koje dron treba pratiti tokom leta.

Popularni modeli agro dronova:

 • Mapiranje njiva: Dji Phantom P4 Multispectral.
 • Prskanje poljoprivrednih kultura: Dji T16 i T30 serija.
plan letenja sa podešenim parametrima dronovi.rs
dji dron za prskanje dronovi.rs

Cena obuke koju agrar može da priušti:

Cene obuka za pilote agro dronova variraju od 400eur do 1000eur. Kraće obuke, poput onih za mapiranje, obično traju oko dva dana, dok su obuke za prskanje kompleksnije i mogu trajati do 7 dana. Cena zavisi od specifičnosti programa i vrste drona na koji se obučavate. Ova investicija u znanje postavlja polaznike da efikasno primenjuju dron tehnologije u poljoprivredi, unapređujući time prinos i održivost.

dji dron t40 u agro industriji poljoprivredni dron za bolji pirnos dronovi.rs
Dji Agras t40 iznad njive

Obuka za upravljanje dronom - put ka budućnosti

U svetu gde se tehnologija neprestano razvija, obuka za upravljanje dronovima postaje ključna vještina. Ovaj posao budućnosti nije samo izazovan, već i pruža raznovrsne mogućnosti za razvoj karijere.

Važnost poznavanja industrije:

Oni koji već poznaju industriju koju žele posluživati dronom imaju dodatnu prednost. Dron im postaje alat, proširenje mogućnosti za optimizaciju poslovnih procesa i povećanje efikasnosti.

Saveti za početnike:

Za one koji su novi u svetu dronova, početak je najbolje obeležiti osnovnom obukom. Razumevanje zakonika o bespilotnim letelicama i osnovne tehnike upravljanja dronom su ključni koraci ka sigurnom i uspešnom letenju.

Srbija kao centar obuke:

U Srbiji, rastući interes za dronovima prati i povećanje broja obrazovnih centara. Uskoro ćemo na našim bannerima preporučiti partnere sajta koji pružaju vrhunsku obuku za pilote dronova. Budite korak ispred, investirajte u obuku i otvorite vrata ka uzbudljivom svetu dronova. Svet dronova čeka na vas!