follow me mod kod dronova kako dronovi mogu da nas prate dronovi.rs

Follow me mode na dronu!

Dronovi su fantastični uređaji koje možete koristiti u razne svrhe. U poslednjih nekoliko godina, tehnologija dronova je toliko napredovala da postoje poluautonomni režimi koji čine letenje drona veoma jednostavnim čak i za početnike. Jedan od najboljih režima koje mnogi dronovi imaju je Follow me režim. Ali šta je zapravo Follow Me (ili pratite) režim i kako uopšte funkcioniše?

Follow me opcija na mnogim modelima dronova omogućava dronu da prati vas ili bilo koji drugi objekat i snima kontinuirani video snimak praćenog objekta bez potrebe da ga ručno upravljate tokom celog vremena. Ovo funkcioniše korišćenjem detekcije objekata, praćenjem kontrolera ili GPS-a ili GLONASS-a.

Kao što možete videti, Follow Me režim je prilično koristan režim letenja ukoliko želite da dron ostane fokusiran na vas ili bilo koji drugi objekat. Ovo eliminiše potrebu da stalno ručno upravljate dronom kako biste mogli da radite različite stvari dok dron prati i snima vas ili bilo koji drugi objekat.

follow mode sa dron kamerom
Follow me mode na dronu
Dron prati lice na biciklu

Tehnologija iza Follow me režima na dronovima

Dronovi i njihova sposobnost da prave fotografije i video zapise su se razvijali tokom godina kako napreduje tehnologija dronova. Cilj unapređivanja tehnologije dronova je olakšati vam letenje dronom i snimanje zabavnih i interesantnih slika i video zapisa. Tu dolazi do izražaja jedna zanimljiva vrsta tehnologije ili funkcije nazvane Follow Me. Ali šta je zapravo Follow Me režim?

Follow Me režim je u osnovi režim koji nalaže dronu da kontinuirano prati osobu ili objekat kamerom kako bi mogao da snima video zapise. Drugim rečima, stavljate dron u autopilot stanje gde će leteti na mestu i automatski pratiti vas ili objekat korišćenjem svoje kamere, bez potrebe da ga ručno upravljate putem kontrolera.

Dovoljno je lako razumeti princip, ali možda se pitate kako to funkcioniše. Za početak, postoje nekoliko različitih načina na koje Follow Me režim može zaključiti objekat i pratiti ga.

Praćenje kontrolera drona

Prvi način na koji Follow Me režim funkcioniše je preko samog kontrolera. Sve dok imate kontroler u rukama i postavili ste dron u Follow Me režim, kamera drona će nastaviti da prati osobu koja drži kontroler ili gde god se nalazi kontroler putem Bluetooth tehnologije. Ovo je zgodan način za rad Follow Me režima jer kamera praktično prati pravac kontrolera održavajući pri tom odgovarajuće rastojanje između njega i kontrolera kako bi mogla da snimi dobre video zapise osobe koja drži kontroler.

Međutim, nedostatak ovog metoda je što neka prepreke ili interferencije signala mogu postati problematični kada koristite Follow Me režim putem Bluetooth veze između drona i kontrolera. Kada su prepreke na putu, dron može izgubiti vezu.

Još jedan nedostatak ovog metoda je što kontroler mora biti uz pokretni objekat. Ako želite da snimite nešto što se kreće (poput prijatelja koji vozi skejt) ne možete automatski pratiti tu osobu dronom ako ona nema kontroler.

Detekcija objekata kamerom drona

Još jedan način na koji Follow Me režim funkcioniše je putem detekcije objekata. Neki dronovi su toliko napredni da mogu „prepoznati“ objekte koje dron vidi i zatim se zaključiti na taj objekat. Putem detekcije objekata, objekat koji ste odredili za praćenje od strane drona postaće fokus pokreta kamere vašeg drona. Sve dok dronova kamera može da detektuje taj objekat, kamera drona će nastaviti da snima u tom pravcu, a dron će fizički pratiti kretanje.

Opet, slabost ovog metoda je što prepreke mogu ometati pogled dronove kamere i naterati ga da izgubi iz vida objekat koji treba pratiti. Tu dolazi do izražaja treći tip tehnologije Follow Me.

Dron GPS praćenje

Postoje i neki dronovi koji koriste GPS ili GLONASS za svoj Follow Me režim ili tehnologiju. Ovi dronovi koriste GPS lokaciju objekta putem kontrolera. Dakle, osoba koja ima kontroler u svom posedu će biti označena kao objekat koji će dron pratiti putem njene GPS lokacije, a ne putem drugih sredstava kao što su Bluetooth ili detekcija objekata. Ovo će omogućiti dronovoj kameri da prati kontroler gde god da ide, bez obzira na prepreke koje mogu ometati Bluetooth signal.

Međutim, postoje dronovi koji su toliko napredni da dolaze sa funkcijama koje im omogućavaju da navigiraju kroz drveće i prepreke koristeći različite vrste tehnologije. To uključuje sistem za vizuelno prepoznavanje koji kada je kombinovan sa laserima i pametnim sistemima za detekciju objekata omogućava dronu da izbegne sve prepreke ispred sebe dok vas prati. U nekim slučajevima, dron čak može samostalno navigirati oko takvih prepreka dok je u Follow Me režimu.

Ako tražite sjajno iskustvo autonomnog drona koji vas prati, važno je koristiti najbolje dronove sa najboljim Follow Me režimima. To će omogućiti da imate dron koji će odlično pratiti vas ili bilo koju drugu osobu ili objekat dok snima video zapise čak kada se domet prekine na kratko.

dron prati follow me mode - dronovi.rs
Prikaz drona Dji Phantom u Follow me modu

Kako aktivirati Follow Me režim na dronu?

Aktiviranje Follow Me režima je zapravo prilično jednostavno. Jednostavno treba da otvorite režime letenja na kontroleru svog drona odlaskom na ikonu u obliku kontrolera na aplikaciji. Nakon toga, sve što treba da uradite je da pritisnete opciju Follow Me, koja bi trebalo da se pojavi, a zatim označite koliko je jak GPS signal između drona i cilja.

Kada je Follow Me režim aktiviran, možete testirati da li radi tako što ćete se kretati i posmatrati da li dron prati i prati vas (ili odabrani objekat).

Da biste isključili Follow Me režim, možete se vratiti na kontrolni panel u aplikaciji kontrolera i odznačiti opciju Follow Me. Ili ako ste završili sa letom, jednostavno možete pritisnuti dugme za sletanje ili dugme za povratak na početnu lokaciju.

Jedna napomena u vezi sa funkcijom povratka na početnu lokaciju, ako ste koristili Follow Me režim. Povratak na početnu lokaciju ( Return to Home )može biti postavljen da vrati dron na tačku poletanja ili na lokaciju kontrolera. Ako niste tamo gde ste bili kada ste poleteli, možda ćete videti da dron odlazi natrag tamo odakle ste došli, osim ako povratak na početnu lokaciju nije postavljen da sleti tamo gde je kontroler. Budite sigurni u svoje postavke pre nego što pritisnete to dugme.

Saveti za uspešno korišćenje Follow Me režima

Za bolje iskustvo letenja, pratite ove savete o tome kako uspešno koristiti Follow Me režim:

  • Pazite da dron nije više od 300 stopa (100 metara) iznad objekta. Držite dron što je moguće bliže subjektu za najbolje video efekte.
  • Izbegavajte korišćenje drona na mestima gde ima puno različitih prepreka. To je zato što bi dron mogao naići na prepreke tokom Follow Me režima, iako većina Follow Me režima dozvoljava dronu da leti na mestu i zatim prati subjekt kamerom.
  • Na isti način, korišćenje Follow Me režima drona na mestima sa puno prepreka može ometati njegov GPS signal i učiniti da bude teže dronu da vas detektuje na osnovu vašeg GPS pozicioniranja.
  • Najbolje je koristiti Follow Me režim na mestima koja su prostrana i otvorena kako ništa ne bi moglo ometati signal i kako bi bilo lakše i sigurnije leteti, ne brinući se o preprekama koje bi mogle pokvariti vaš snimak.